ÇFARË OFROJME NE

Ne jemi një kompani e cila është e specializuar në një gamë të gjerë të projekteve të sektorit tregtar, rezidencial dhe publik.

Arkitekturë

Ne punojmë në industrinë e ndërtimit duke projektuar, rivendosur dhe ruajtur ndertesat e vjetra duke zhvilluar mënyra të reja të përdorimit të ndërtesave të reja dhe atyre ekzistuese. Ne jemi të përfshirë nga fazat më të hershme deri në përfundim.

INTERIOR DESIGN

Dizajni i brendshëm është arti dhe shkenca e rritjes së brendshme të një ndërtese dhe për të arritur një mjedis më të shëndetshëm dhe më të këndshëm për njerëzit që përdorin hapësirën. Ekipa jonë e projektuesve janë ata që planifikojnë, hulumtojnë, koordinojnë dhe administrojnë projekte të tilla përmirësimi.

Izolime të jashtme (FASADA)

 

Suvatime

Dekorime të gipsit dhe stiroporit

Montimi i pllakave të gipsit

Armstrongu

Izolimi i dhomave të CT

Barisol