TË ANGAZHUAR PËR CILËSI DHE REZULATE SUPERIORE

SUVATIME

IZOLIME TE JASHTME (FASADA)

DEKORIME TE GIPSIT DHE STIROPORIT

MONTIMI I PLLAKAVE TE GIPSIT

BARISOL

ARMSTRONGU

IZOLIMI I DHOMAVE TE CT

PROJEKTET E FUNDIT

Visa Com është një kompani me reputacion për kualitet dhe inovacion të qëndrueshëm në nivelin më të lartë të dizajnit.